De anamnese van Fréjus

Fréjus, 2000 jaar geschiedenis 

Diaporama Monument : L'Hermès

Het is moeilijk om 2000 jaar geschiedenis in enkele zinnen voor u samen te vatten daar de opbouw van de stad zich onophoudelijk afspeelde in de loop der eeuwen.

De opgeleide gids van de Toeristische dienst geeft u hier de grote momenten weer die het avontuur van deze stad hebben getekend.

WAT DE GROTE NAMEN DIE DE GESCHIEDENIS VAN FREJUS MAAKTEN ONS ZOUDEN KUNNEN ZEGGEN

Als opgeleide gids van de stad Fréjus dat deel uitmaakt van het netwerk “Villes et Pays d’Art et d’Histoire” sinds 1987: hoe kan ik in enkele lijntjes de rijke geschiedenis van Fréjus samenvatten?

Waarom vragen we het niet aan enkele grote namen, getuigen van deze geschiedenis, om het ons te vertellen!

De Romeinse generaal Gnaeus Julius Agricola, geboren in Forum Julii in 40 na J.C. zou ons bijvoorbeeld het volgende zeggen:

Ik maak deel uit van de Gens Julia, waarvan Julius Caesar en Caeser Augustus, die de belangrijkste stichters van de stad zijn, de beroemdste afgevaardigden zijn. De eerste zou de “Markt van Julius” bedacht hebben rond 49 voor J.C., de tweede zou deze uitgebreid hebben nadat hij er de vloot van Antoine en Cleopatra meebracht bij de Slag bij Actium in 31 voor J.C.

Dat is wat mijn schoonzoon, de historicus Tacitus, schreef in het werk dat hij aan mij wijde « De vita Agricolae » in 98 na J.C.

Caeser Augustus zal daar iet precieser het volgende aan toevoegen:

« Ik ben de eerste Romeinse keizer geworden, onder de naam Caeser Augustus in 27 voor J.C. nadat ik Cleopatra, de koningin van Egypte, heb overwonnen in Actium. Ik maakte van Forum Julii mijn marinehaven en de grootste militaire haven, 17 hectaren groot, van « Mare Nostrum » . Ik heb er een oud-strijders kolonie gevestigd van het VIII legioen, dat werd opgericht door mijn adoptievader, Julius Caesar. Deze stad zal zich geleidelijk verrijken met monumentale versieringen: Amfitheater, Aquaduct, Vestingmuren, Monumentale Poorten. »

Een beetje voor de val van het West-Romeinse Rijk, werd Saint-Léonce Bisschop van Fréjus in 433. Hij vertelt:

« Vanaf 374, tijdens de Concilie van Valencia, werd een bisschop voorzien voor Fréjus, maar hij is nooit gekomen. Dus werd ik de eerste Bisschop van deze stad. Ik heb er de eerste Kathedraal kunnen bouwen met haar baptisterium. Bisschop Riculphe zal na de verwoesting door de Saracenen in 990, de restauratie van het bisdom ondernemen met de hulp van Graaf Willem van Provence. »

Vervolgens was het de beurt aan de toekomstige Paus Johannes XXII, Jacques Duèze.

« Ik was vervolgens de Bisschop van Fréjus van 1300 tot 1310. Ik heb mijn Bisschoppelijk Paleis van Fréjus verstevigd alvorens die van Avignon te verstevigen waar ik in 1316 Paus werd onder de naam Paus Johannes XXII.  »

En toen was er de Bisschop van Fleury, ook wel «Monsieur de Fréjus» genoemd.

« Ik was eerst Bisschop van Fréjus van 1699 tot 1715 en vervolgens Eerste Minister van Lodewijk XV vanaf 1726. Het is een andere koning, namelijk Hendrik II die in Fréjus een garnizoenstad met admiraal zal oprichten in 1585. »

Laten we een bekende inwoner van Fréjus even spreken:

« Ik ben Emanuel-Joseph Siéyès, geboren in Fréjus op 3 mei 1748. Het is mijn pamflet, geschreven in januari 1789, «Qu’est-ce que le Tiers état?», dat me bekend zal maken en die van mijn stad de wieg maakt van het revolutionair denken, vooral na de aankomst van Generaal Bonaparte, in de Golf van Fréjus op 9 oktober 1799 bij zijn terugkomst uit Egypte.»

Napoleon Bonaparte zou ons het volgende verklaren:

« Ik ben inderdaad twee keer in Fréjus geweest. Na een kort en snel bezoek in 1799, ben ik er teruggekeerd, maar deze keer om in te schepen naar Elba waar ik tot ballingschap werd veroordeeld. Ik heb een goede herinnering aan de Auberge Pascal waar ik de nacht van 27 op 28 april 1814 doorbracht. Paus Pius VII heeft hier voor mij geslapen: de nacht van 8 op 9 februari 1814, nadat hij dankzij mij werd vrijgelaten. Hij had al de nacht van 6 op 7 augustus 1809 in deze stad doorgebracht, maar toen werd hij bewaakt door mijn troepen in het Hotel Quatre Saisons.»

Victor Hugo is de auteur van één van de mooiste, emotierijke zinnen over Fréjus.

«  Hij komt uit alle hoeken, vol herinneringen, een dromerij die bedwelmt en die er voor zorgt dat we vervolgens een lange tijd op goed geluk lopen…

Het toeval dat me naar Fréjus bracht op 10 oktober 1839, in Hôtel Pascal, waar ik in mijn notitieboekje de kamer kon beschrijven waar de keizer heeft geslapen.»

Van alle ministers die in Fréjus hebben gewoond, is Maarschalk Galliéni de bekendste:

« Ik heb beslist om in 1915 in Fréjus en in haar regio “Camps du Sud-Est” op te richten. Het is een centrum van overgang en rust voor de koloniale troepen. Het kamp verwelkomde de inheemse soldaten die kwamen vechten in Frankrijk. Fréjus was mijn adoptiestad waar ik in het Kasteel van Gabelle woonde. Deze garnizoensstad bood al sinds 1912 plaats aan de eerste luchtmachtbasis van waaruit Roland Garros opsteeg op 23 september 1913 voor zijn vlucht naar Tunesië en waardoor hij de eerste werd die de Middellandse Zee overstak met een vliegtuig. »

Of nog… Jean Cocteau die met de kapel Notre Dame de Jérusalem zijn laatste werk in Fréjus realiseerde in 1963 en die we in de arena’s zien met zijn vriend Pablo Picasso.

Zoveel sterke momenten in de geschiedenis van onze streek, vruchtbare grond van onze hedendaagse geschiedenis.

Na de vernieuwing van onze landbouw, hebben de wijngaarden en de gespecialiseerde teelt de tarwe en de foerage vervangen. Het toerisme gaat zich ontwikkelen en zal van de stad Fréjus één van de belangrijkste toeristische trekpleisters maken van de Franse Rivièra.

De breuk in de Malpassetdam tijdens de nacht van 2 december 1959 heeft de economische en culturele bloei van de stad niet vertraagd, met de realisatie van onder meer Port Fréjus in 1989 en 2013 en het Forum theater in 2010 door Jean-Michel Wilmotte.

Philippe cantarel Histoire de fréju